Finansowanie

Pomagamy w uzyskaniu korzystnego finansowania.


Prosument

Program "Prosument" Narodowewy Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie realizowanych w latach 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018 r

Beneficjentami programu "Prosument" mogą być: osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie, wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, a także spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności, w tym współwłasność, lub użytkowanie wieczyste.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

- systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 Kwe.

Instalacja źródła ciepła musi być połączona z instalacją do produkcji energii elektrycznej.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

- pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji oraz

- dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania  do końca 2015 r. (15% lub 30% po 2015 r., wyższy próg dotacji dla źródeł energii elektrycznej - w tym instalacji fotowoltaicznych),

- maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł (osoby fizyczne) - 450tys. zł (wspólnoty i spółdzielnie),

- oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,

- maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

- wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych,

Koszty kwalifikowane

Pożyczka wraz z dotacją może być wykorzystana wyłącznie na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, które należy przedstawić w formie szczegółowego wykazu kosztów kwalifikowanych dla każdego rodzaju instalacji.

Koszty kwalifikowane obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz  odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, spełniających kryteria udziału w programie.

Maksymalny poziom jednostkowych kosztów kwalifikowanych systemów fotowoltaicznych:

- dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kW,

- dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kW.

Możliwość zastosowania magazynu energii

Jeżeli projekt instalacji, która ma być sfinansowana ze środków "Prosumenta" przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej, wówczas powinny one posiadać następujące cechy:

- pojemność akumulatorów dobrana w stosunku co najmniej 1 kWh do 1 kW znamionowej mocy instalacji,

Maksymalny koszt kwalifikowany instalacji w przypadku zastosowania magazynu energii powiększa się o 5 000 zł/kW.

Więcej o prosumencie na: nfosigw.gov.pl/


Kredyty
Pomagamy w załatwieniu wszelki formalności na preferencyjnych warunkach.

Z Credit Agricole Bank Polska,

w prosty sposób sfinansujesz zakup oraz montaż

nowej instalacji.

Wszystkie formalności kredytowe załatwisz

na miejscu w DioCom.

Kredyt banku Credit Agricole to:

- niskie oprocentowanie

- ograniczone formalności

- nawet na 80 000 zł

- możliwość rozłożenia rat nawet na 96 miesięcy.

Podany materiał nie stanowi oferty Banku w rozumieniu art. 66 KC.

Przy składaniu wniosku o kredyt na zakup towarów/usług mogą być potrzebne dokumenty poświadczające

dochody. Wysokość przyznanego kredytu na zakup towarów/usług zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności

kredytowej. Lista akceptowanych przez Bank dokumentów znajduje się na www.credit-agricole.plDotacje
Dofinansowania do 40% dla instalacji fotowoltaicznych na korzystnych warunkach.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń: (33) 498-97-17 lub 508-045-158

[Zamknij] 

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymać informację o nowościach!

[contact-form-7 404 "Not Found"]